Datasikkerhet

Forsinket levering gir heller ikke grunnlag for andre krav, herunder erstatningskrav fra kjøpers side uten særskilt skriftlig avtale. Nettsoft inngår […]